Efektivní analýza dat (EX3)

Kurz je určen pro zkušené uživatele Excelu, kteří potřebují efektivně vytvářet složité analýzy a rozbory dat.

Naučíme Vás zpracovávat rozsáhlé objemy dat, vytvářet z nich složité analýzy či dynamické souhrnné pohledy pomocí kontingenčních tabulek (Pivot Tables). Budete schopni porovnávat více tabulek, zjišťovat v nich rozdíly, najít duplicitní či naopak chybějící údaje. Seznámíte se s řadou nástrojů a funkcí využitelných při plánování, sestavování rozpočtů, porovnávání investičních variant či tvorbě cen.

Osnova kurzu

Dynamické pohledy pomocí kontingenčních tabulek

 • Princip kontingenčních tabulek
 • Filtrování v kontingenčních tabulkách, automatická tvorba více tabulek
 • Formátování kontingenčních tabulek
 • Dodatečné výpočty v kontingenčních tabulkách
 • Kontingenční grafy

Funkce pro podmíněné výpočty v rozsáhlých tabulkách

 • Funkce KDYŽ a další logické funkce
 • Funkce COUNTIF, SUMIF - funkce pro rychlé podmíněné výpočty s jednou podmínkou
 • Databázové funkce - možnost definování složitých podmínek
 • Funkce SUBTOTAL - agregace vyfiltrovaných dat

Podmíněné formátování dat

Ověřování dat - omezení přípustných hodnot pro oblast buněk

Funkce pro vyhledávání údajů v rozsáhlých tabulkách

 • Funkce SVYHLEDAT, VVYHLEDAT, INDEX, POZVYHLEDAT
 • Vyhledávání údajů v jiných listech, sešitech

Získání dat z externích databází

 • Možnosti připojení k externím databázím
 • Postup importu dat
 • Sestavení dotazu do databáze, editace dotazu, aktualizace dotazu

Zpřehlednění rozsáhlých tabulek či výkazů

 • Automatická a ruční tvorba přehledů

Slučování dat z více listů nebo sešitů

Scénáře na listu - více variant jedné tabulky

 • Možnosti využití scénářů, postup vytvoření scénáře
 • Automatické porovnání všech variant (scénářů)

Hledání řešení (Goal Seek)

Funkce pro výpočet odhadů

 • Výpočet odhadů na další období podle známých hodnot
 • Funkce FORECAST, LINTREND, LINREGRESE

Tvorba uživatelsky příjemných formulářů v Excelu

 • Rozvírací seznam
 • Zatržítko, přepínače
 • Funkce pro obsluhu formulářů

Ochrana buněk, listů a sešitů

 • Zamknutí buněk, listů
 • Povolení určitých operací v zamknutém listu
 • Nastavení hesla k sešitu, sešit pouze pro čtení
 • Uživatelsky řízený přístup k zamknutým oblastem

Makra

 • Co je makro, princip maker
 • Zaznamenání makra
 • Možnosti spouštění maker
 • Ukázky praktických maker

Na kurzu se naučíte

Zpracovat efektivně velké objemy dat do přehledného souhrnného pohledu včetně grafu

ex3_01

Délka kurzu: 2 dny (12 hodin)

S každým naším školením získáváte

 • Možnost sestavení individuální osnovy podle svých potřeb a dosavadních zkušeností. Získáváte tak " školení na míru" za cenu standardního kurzu
 • Přehledný manuál v elektronické podobě s možností vytisknutí
 • Řadu praktických příkladů v elektronické podobě pro vlastní použití
 • Zdarma možnost emailových konzultací z oblasti školení
 • Samozřejmostí je vedení kurzu ve stejné verzi programu, s jakou běžně pracujete