Programování ve VBA (EX5)

Kurz je určen pro zkušené uživatele Excelu se základními znalostmi programování, kteří chtějí vytvářet programy v Excelu.

Seznámíme Vás s nejdůležitějšími objekty Excelu, jejich vlastnostmi a metodami. Budete schopni pomocí VB kódu, tedy zcela automaticky, vytvářet tabulky, formátovat je, doplňovat do nich vzorce, data prezentovat v grafech. Naučíme Vás importovat data z jiných formátů jako TXT, CSV, či naopak data exportovat. Budete schopni dávkově zpracovat velké množství vstupních souborů a vytvořit z nich přehledný report. Do aplikace doplníte vhodný uživatelský interface, tedy vlastní formuláře, vlastní menu či panel nástrojů.

Osnova kurzu

Základy programování ve Visual Basic

 • Proměnné, deklarace, datové typy
 • Procedury a funkce
 • Podmínky a cykly
 • Zachytávání chyb

Prostředí editoru Visual Basic for Application

 • Prohlížeč projektů, vkládání modulů, formulářů
 • Okno vlastností
 • Immediate Window - příkazový řádek pro rychlý zápis příkazů
 • Watch Window - průběžné sledování hodnot proměnných
 • Nastavení prostředí
 • Krokování programu

Úvod do objektově orientovaného programování v Excelu

 • Objekty, vlastnosti, metody, události
 • Kolekce objektů

Nejdůležitější objekty Excelu - jejich vlastnosti, metody a události

 • Objekt Range - oblast buněk
 • Objekt Worksheet - pracovní list
 • Objekt Workbook - sešit Excelu
 • Objekt Application - celý Excel
 • Objekty pro tvorbu Kontingenčních tabulek
 • Objekty Chart a ChartObject - grafy

Uživatelský interface

 • Vestavěné dialogy pro práci se soubory
 • Menu a panely nástrojů
 • Vytváření vlastních formulářů

Certifikace VBA kódu

Vytváření doplňků

Na kurzu se naučíte

Automaticky vytvářet listy, na nich tabulky či grafy, vše doplnit vhodným uživatelským rozhranním

ex5_01

Budete umět automaticky generovat kontingenční tabulky a grafy

ex5_02

Délka kurzu: 3 dny (18 hodin)

S každým naším školením získáváte

 • Možnost sestavení individuální osnovy podle svých potřeb a dosavadních zkušeností. Získáváte tak " školení na míru" za cenu standardního kurzu
 • Přehledný manuál v elektronické podobě s možností vytisknutí
 • Řadu praktických příkladů v elektronické podobě pro vlastní použití
 • Zdarma možnost emailových konzultací z oblasti školení
 • Samozřejmostí je vedení kurzu ve stejné verzi programu, s jakou běžně pracujete