Tvorba maker (EX4)

Kurz je určen pro zkušené uživatele Excelu, kteří chtějí svou práci zautomatizovat pomocí maker.

Seznámíme Vás s principy tvorby maker v Excelu. Budete schopni makra zaznamenat a drobně změnit v kódu programovacího jazyka Visual Basic. Naučíme Vás procházet všechny listy, formátovat na nich tabulky, vytvářet grafy, doplňovat vzorce, připravovat k tisku. Vysvětíme si význam tzv. Osobního sešitu maker a základní pojmy z oblasti programovacího jazyka Visual Basic.

Osnova kurzu

Základní principy zaznamenávání maker v Excelu

 • K čemu se dají makra využít
 • Postup při zaznamenávání maker
 • Definování klávesové zkratky pro spuštění makra
 • Osobní sešit maker - Personal.xls
 • Spuštění zaznamenaného makra
 • Zaznamenávání v relativním a absolutním režimu

Ukázky maker

 • Makro pro vyplnění prázdných buněk v oblasti
 • Makro pro smazání prázdných řádků v oblasti
 • Makro pro přípravu tabulky k tisku
 • Makro pro formátování tabulky

Možnosti pouštění maker

 • Vytvoření vlastního panelu nástrojů s tlačítky pro spouštění maker
 • Klávesové zkratky
 • Spouštění maker tlačítkem na listu
 • Automatické spouštění maker při otevření souboru

Úprava zaznamenaných maker

 • Popis prostředí Visual Basic for Application
 • Vysvětlení základních pojmů - modul, projekt, procedura
 • Základní pravidla pro zápis kódu jazyka Visual Basic

Lehký úvod do objektově orientovaného programování

 • Co jsou objekty
 • Vlastnosti, metody a události objektů
 • Co jsou kolekce objektů
 • Práce s kolekcemi

Podmínky a cykly v jazyce Visual Basic

 • Zápis jednoduché podmínky pro větvení makra
 • Zápis jednoduchého cyklu pro vykonání zaznamenaného makra ve více listech
 • Zpracování všech listů pomocí cyklu
 • Zpracování všech buněk oblasti pomocí cyklu

Zachytávání chyb

 • Odstranění běhových chyb zaznamenaných maker
 • Zobrazení vlastního hlášení při vzniku chyb

Na kurzu se naučíte

Naučíme Vás vytvořit makro, které libovolně naformátuje oblast buněk.

ex4_01 

Budete umět automaticky vytvářet a formátovat tabulky na mnoha listech najednou

ex4_02 

Délka kurzu: 2 dny (12 hodin)

S každým naším školením získáváte

 • Možnost sestavení individuální osnovy podle svých potřeb a dosavadních zkušeností. Získáváte tak " školení na míru" za cenu standardního kurzu
 • Přehledný manuál v elektronické podobě s možností vytisknutí
 • Řadu praktických příkladů v elektronické podobě pro vlastní použití
 • Zdarma možnost emailových konzultací z oblasti školení
 • Samozřejmostí je vedení kurzu ve stejné verzi programu, s jakou běžně pracujete