Access: Zadávání kalendářních dat na formulářích

Máte ve svých formulářích problémy se zadáváním kalendářních dat? Někdo vyplní den/měsíc/rok, někdo jiný měsíc/den/rok, někdo píše místo lomítek tečky apod.? Chcete zadávání kalendářních dat uživatelům svých formulářů zpříjemnit a navíc zamezit vzniku chyb? Máme pro Vás jednoduché formulářové prvky právě pro snadné zádávání kalendářních dat.

Máte-li na formuláři pole s kalendářním datem, můžete toto pole propojit s ovládacím prvkem pro snadné zadávání dat. Máte dvě základní možnosti. Obě najdete v Toolboxu mezi dalšími ovládacími prvky.

Access_Toolbox.jpg
1) ovládací prvek Kalendář / Calendar je standardní součástí balíku Office (měl by tedy být k dispozici vždy).
Na formuláři vypadá takto:

Ovládací prvek Kalendář na formuláři

V datových vlastnostech už jen propojíte s polem na formuláři - vlastnost Zdroj záznamů.

2) ovládací prvek Microsoft Date & Time Picker (není standardní součástí Office, instaluje se spolu s některými vývojovými prostředími jako Visual Studio). Na formuláři vypadá takto:

Ovládací prvek Date & Time Picker na formuláři

V datových vlastnostech opět propojíte s polem na formuláři vlastnost Zdroj záznamů.

Chcete toto a další pokročilá řešení zakomponovat do svých formulářů? Kontaktujte nás.