Naučte se vytvářet databáze (AC1b)

Kurz je určen pro začínající uživatele, kteří se potřebují zorientovat v programu MS Access a efektivně pracovat se svými databázemi. 

Naučíme Vás vytvořit novou databázi, navrhnout tabulky a relace mezi tabulkami. Vysvětlíme si databázové pojmy jako primární klíč, index, referenční integrita. Budete schopni pomocí vhodných dotazů z databáze vytáhnout potřebná data, zobrazit je ve formuláři, vytisknout v přehledné sestavě či exportovat do Excelu pro další výpočty. Popíšeme si postup tvorby formulářů, kontingenčních tabulek a základy maker.

Osnova kurzu

Seznámení s prostředím MS Access

Návrh nové databáze

 • Vytvoření nové tabulky
 • Vlastnosti polí v tabulce
 • Datové typy polí
 • Vstupní masky, ověřovací pravidla
 • Primární klíče, indexy
 • Nastavení relací v databázi

Tvorba dotazů

 • Výběr polí v dotazu
 • Řazení a filtrování dat v dotazu
 • Odstranění duplicit ve výsledku dotazu
 • Výpočty v dotazech
 • Použití funkcí Accessu v dotazech
 • Parametrické dotazy
 • Souhrnné dotazy pro výpočet agregovaných údajů z databáze
 • Akční dotazy pro efektivní hromadné úpravy dat

Tvorba formulářů

 • Rychlé vytvoření formuláře pomocí průvodce
 • Nastavení vlastností formuláře
 • Vkládání ovládacích prvků do formuláře
 • Vložení grafu do formuláře
 • Dodatečné výpočty ve formulářích, podmíněné formátování dat

Tvorba sestav

 • Rychlé vytvoření sestavy pomocí průvodce
 • Sestava pro tisk štítků a obálek
 • Přehledná sestava pro tisk kontaktů
 • Dodatečné výpočty v sestavách, podmíněné formátování dat

Kontingenční tabulky a grafy pro efektivní analýzy dat

Propojení s dalšími aplikacemi MS Office

 • Rychlý export do Excelu
 • Propojení s Wordem - hromadná korespondence
 • Exporty a importy dat z jiných formátů (txt, csv, xml)

Základy tvorby maker

 • Automatizace často prováděných operací pomocí maker

Na kurzu se naučíte

Vytvářet přehledné formuláře a sestavy pro zadávání a zobrazování dat z databáze

ac1_01

ac1_02

Délka kurzu: 4 dny (24 hodin)

S každým naším školením získáváte

 • Možnost sestavení individuální osnovy podle svých potřeb a dosavadních zkušeností. Získáváte tak " školení na míru" za cenu standardního kurzu
 • Přehledný manuál v elektronické podobě s možností vytisknutí
 • Řadu praktických příkladů v elektronické podobě pro vlastní použití
 • Zdarma možnost emailových konzultací z oblasti školení
 • Samozřejmostí je vedení kurzu ve stejné verzi programu, s jakou běžně pracujete