Tvorba jednoduchých dokumentů (WD1)

Kurz je určen pro začínající uživatele Wordu, kteří potřebují snadno a rychle vytvářet jednoduché dokumenty.

Naučíme Vás správnými a rychlými postupy od nuly vytvářet jednoduché dokumenty. Dokumenty budete umět nejen vytvořit, ale také graficky upravit do přehledné podoby, změnit velikost a typ písma, zarovnat nadpis, očíslovat stránky, vložit aktuální datum, vytvořit číslovaný nebo odrážkový seznam, atd. Kurz může pomoci i současným uživatelům, kteří se s Wordem učili metodou "pokus-omyl" a potřebují si znalosti utřídit, vnést do svých postupů řád a dokumenty vytvářet rychle a efektivně.

Osnova kurzu

Seznámení s prostředím MS Word

Základy práce s dokumenty

 • Psaní textu
 • Pohyb po textu
 • Označování textu
 • Zkopírování textu
 • Přesun textu na jiné místo v dokumentu
 • Změna měřítka pro lepší čitelnost textů

Práce s dokumentem

 • Uložení dokumentu do počítače nebo na USB FLASH disk („uložení na flešku")
 • Otevření uloženého dokumentu
 • Jak najít v PC uložený dokument, když znám jen jeho název?

Úprava zapsaného textu

 • Změna velikosti a typu písma
 • Zarovnání textu na stránce
 • Nastavení barvy textu
 • Odsazení textu od levého a pravého okraje stránky
 • Vytvoření několika sloupců textu pomocí tabulátorů
 • Tvorba číslovaných a odrážkových seznamů

Tvorba jednoduchých tabulek

 • Vytvoření jednoduché tabulky
 • Psaní textu do tabulky
 • Přidání a mazání sloupců a řádků
 • Grafická úprava tabulky

Vložení obrázku

 • Vložení loga nebo fotografie do dokumentu
 • Změna velikosti obrázku
 • Nastavení obtékání textu kolem obrázku

Nastavení stran dokumentu

 • Očíslování stránek v dokumentu
 • Vložení textu na všechny strany dokumentu

Příprava dokumentu k tisku

 • Nastavení velikosti a okrajů stránky
 • Nastavení orientace stránky (na šířku/na výšku)
 • Ukázka dokumentu před tiskem
 • Spuštění kontroly pravopisu

Na kurzu se naučíte

Vytvářet přehledné dokumenty

wd1_01

Délka kurzu: 1 den (6 hodin)

S každým naším školením získáváte

 • Možnost sestavení individuální osnovy podle svých potřeb a dosavadních zkušeností. Získáváte tak " školení na míru" za cenu standardního kurzu
 • Přehledný manuál v elektronické podobě s možností vytisknutí
 • Řadu praktických příkladů v elektronické podobě pro vlastní použití
 • Zdarma možnost emailových konzultací z oblasti školení
 • Samozřejmostí je vedení kurzu ve stejné verzi programu, s jakou běžně pracujete