Pokročilé dotazovací techniky (AC2)

Kurz je určen pro zkušené uživatele, kteří si potřebují osvojit pokročilejší techniky pro práci s databázemi.

Naučíme Vás vytvářet složitější souhrnné, křížové, parametrické či sjednocovací dotazy. Vysvětlíme si princip tvorby dotazů pomocí dotazovacího jazyka SQL. Seznámíte se s řadou funkcí Accessu pro získání potřebných údajů z Vašich dat.

Osnova kurzu

Rekapitulace důležitých databázových pojmů

 • Relace mezi tabulkami
 • Referenční integrita
 • Aktualizace či výmaz dat v kaskádě
 • Primární klíč, index

Pokročilé dotazovací techniky

 • Použití funkcí v dotazech
 • Souhrnné dotazy
 • Křížové dotazy
 • Odstranění duplicit ve výsledku dotazu
 • Změna vlastností spojení v dotazu
 • Sjednocovací dotazy
 • Základy tvorby dotazů v jazyce SQL
 • Aktualizační dotazy

Délka kurzu: 2 dny (12 hodin)   

S každým naším školením získáváte

 • Možnost sestavení individuální osnovy podle svých potřeb a dosavadních zkušeností. Získáváte tak " školení na míru" za cenu standardního kurzu
 • Přehledný manuál v elektronické podobě s možností vytisknutí
 • Řadu praktických příkladů v elektronické podobě pro vlastní použití
 • Zdarma možnost emailových konzultací z oblasti školení
 • Samozřejmostí je vedení kurzu ve stejné verzi programu, s jakou běžně pracujete