Základy práce s databází (AC1a)

Kurz je určen pro začínající uživatele, kteří se potřebují zorientovat v programu MS Access a efektivně pracovat se svými databázemi.

Vysvětlíme si základní databázové pojmy jako primární klíč, index, referenční integrita. Budete schopni pomocí vhodných dotazů z databáze vytáhnout potřebná data, ta zobrazit ve formuláři, vytisknout v přehledné sestavě či exportovat do Excelu pro další výpočty.

Osnova kurzu

Seznámení s prostředím MS Access

Základní databázové pojmy

 • Primární klíč
 • Relace

Základy práce s tabulkami

 • Editace dat
 • Vyhledávání a řazení údajů
 • Filtrování dat

Tvorba dotazů

 • Výběr polí v dotazu
 • Řazení a filtrování dat v dotazu
 • Odstranění duplicit ve výsledku dotazu
 • Výpočty v dotazech
 • Použití funkcí Accessu v dotazech

Základy tvorby formulářů

 • Rychlé vytvoření formuláře pomocí průvodce
 • Nastavení vlastností formuláře

Tvorba sestav

 • Rychlé vytvoření sestavy pomocí průvodce

Propojení s dalšími aplikacemi MS Office

 • Rychlý export do Excelu

Na kurzu se naučíte

Používat efektivně databáze programu MS Access, pracovat s daty v tabulkách, vytvářet databázové dotazy, jednoduché formuláře a tiskové reporty.

ac1_01

ac1_02

Délka kurzu: 2 dny (12 hodin)

S každým naším školením získáváte

 • Možnost sestavení individuální osnovy podle svých potřeb a dosavadních zkušeností. Získáváte tak " školení na míru" za cenu standardního kurzu
 • Přehledný manuál v elektronické podobě s možností vytisknutí
 • Řadu praktických příkladů v elektronické podobě pro vlastní použití
 • Zdarma možnost emailových konzultací z oblasti školení
 • Samozřejmostí je vedení kurzu ve stejné verzi programu, s jakou běžně pracujete