T-Mobile Czech Republic a.s.

T-Mobile Czech Republic a.s.

Pro společnost T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. jsme provedli redesign produktového katalogu - aplikace v prostředí MS Access. Současně pro společnost T-MOBILE CZECH REPUBLIC A.S. spravujeme jejich kompletní formuláře v MS Word.

Doporučení z první ruky

Pan Robert Pechač provedl na základě výběrového řízení revizi naprogramování Produktového katalogu v MS Access pro služby Profinet v naší společnosti T-Mobile CZ, a.s. Jeho dodávka splnila naše požadavky, termíny i kvalitu. Při spolupráci projevil pan Pechač svou výbornou znalost MS Office, schopnost porozumět našim požadavkům i empatii při jednáních. Doporučuji jej pro obdobné zakázky nebo návazná školení.

  • Ing. Aleš Pajgrt, MBA
  • www.t-mobile.cz
  • IT Project Manager, T-Mobile CZ, a.s.

Práci pana Pechače doporučuji, a to zejména z důvodu flexibility, spolehlivosti, rychlých reakcí v e-mailové komunikaci a příjemného jednání. S jeho prací (dodání maker do formulářů ve Wordu) jsem spokojena.

  • Markéta Rausová
  • www.t-mobile.cz
  • Specialista distančního vzdělávání a znalostní báze, T-Mobile, a.s.