Excel: Sčítání časů

Pokud píšete do tabulky v Excelu čas, který jste strávili například v práci a chcete se dozvědět kolik hodin a minut máte celkem odpracováno, narazíte při součtu na problém. V článku se dozvíte jak ho vyřešit!

Časy v buňkách sečtěte pomocí funkce SUMA

Časy ve formátu hodiny:minuty sečtěte pomocí funkce SUMA (SUM). Výsledku, který se Vám zobrazí, se nelekejte.

Výsledek funkce SUMA

Když nastavíte pro buňku s výsledkem formát datum s časem, zjistíte počet dní, hodin a minut.
Označte buňky, klikněte na tlačítko FORMÁT (FORMAT) / BUŇKY (CELLS) / karta ČÍSLO (NUBER) / DATUM (DATE) / vyberte formát dle obrázku.

Nastavený formát zobrazí počet dní, hodin a minut

V náhledu výsledku zjistíte, že celkový součet časů je 3 dny, 3 hodiny a 25 minut, celkem tedy 75 hodin a 25 minut.

Aby Excel zobrazil výsledek v buňce ve formátu součet hodin:minut, vyberte ve formátu buňky možnost VLASTNÍ (CUSTOM) a do TYPU (TYPE) zadejte formát ve tvaru [hh]:mm.

Vlastní formát buňky, který zobrazí celkový součet hodin a minut